Race Alarm Login Processing...


 Sparar i databas...

    

devIdx userIdx Tävl. nr Klass Paddlare Klubb Lic. nr Född Telefon Anhörig tfn Epost Paddlare 2 Klubb Lic. nr Född Kanot Färg

Alla passeringar

Rad Klass Kanot Kntrl Nr Kontroll Passertid Totaltid

Senaste passeringar

Rad Klass Kanot Kntrl Nr Kontroll Passertid Totaltid
 Ladda upp bana till server 
Kontrollera bana under kart-fliken 

 Ladda upp kontrolllista till server 
 
 Kontroller, Start och Mål obligatoriska 

 Spara Enhets info på servern 
 
 Sparar i databas...

 Generera resultat 
 


 Antal varv, banlängd samt starttid för varje klass